icon detantè politik Konektè titilè
Rapò Reklamasyon an

Rapò Reklamasyon an

FedNat
Maison Asirans
Monak Nasyonal

FedNat Ajiste

Depoze reklamasyon ou nenpòt lè lajounen oswa lannwit avèk FedNat Ajiste

Nou pran angajman pou bay ou sèvis jistis, rapid ak pèsonèl ou merite lè ou bezwen rapòte yon reklamasyon. Si ou rele nou pou rapòte yon reklamasyon, ou pral pale ak ekip sèvis kliyan ki gen eksperyans nou an, ki disponib 24 èdtan pa jou, 365 jou nan ane a. Sa, konbine avèk ajistè plen tan lisansye nou yo sou anplwaye vle di nou pral ede w jwenn kay ou ak pwopriyete tounen nan kondisyon pre-pèt li yo pi vit posib.

Ranpli reklamasyon ou lan nan telefòn nan 800-293-2532 oswa soumèt li sou entènèt.


Rele FedNat Premye

Lè ou soufri yon pèt, rele FedNat premye nan 800-293-2532. Sant reklamasyon nou an ap ede ou imedyatman adrese bezwen ou yo ki baze sou ki kalite domaj oswa pèt w ap fè eksperyans. Tcheke lis konplè nou an nan konpayi renon ak ekspè ki ka ede w kèlkeswa kote w ap viv la.


Si ou gen kesyon sou pwosesis la reklamasyon, vizite nou an FAQ seksyon.