icon detantè politik Konektè titilè
Rapò Fwòd

Rapò Fwòd

Èske w te viktim fwod asirans?

Pwoteje tèt ou ak lòt moun pa rapòte li.

Fwod Asirans koute Etazini yon estime $ 80 milya dola oswa plis chak ane. Yon pri finalman pase sou konsomatè yo. Kowalisyon kont fwod asirans (CAIF) estime depans sa yo ajoute jiska apeprè $ 950 pou chak fanmi.

Ede nou mete yon fen nan fwod.

Pou rapòte fwod asirans sispèk, tanpri rele FedNat's Special Investigation Unit (SIU) nan 800-293-2532 epi mande pou Depatman SIU. Ou ka kontakte tou Depatman Sèvis Finans Florid Divizyon Fwòd Asirans Liy Dirèk nan 800-378-0445.

Si ou gen kesyon sou pwosesis la reklamasyon, vizite nou an FAQ seksyon.