icon detantè politik Konektè titilè
Kontakte nou

Kontakte nou

Rele FedNat Premye nan 800-293-2532

Nou la pou ede w ranpli yon reklamasyon, fè yon peman, mande yon quote ak plis ankò. Ekip itil ak konesans nou an pare pou ede w ak tou sa ou bezwen. Nou disponib 24/7/365 pou pran nouvo reklamasyon. Sèvis Kliyan disponib Lendi-Vandredi 8:00 am-6:00 pm EST.


Souscription Sèvis Kliyan

954-308-1200
Disponib lendi jiska vandredi soti 8:00 am jiska 6:00 pm EST ak samdi soti 9:00 am jiska 3:00 pm EST.


Quote Asirans

833-4-FEDNAT (833-433-3628)


Mail, Faks oswa Imèl

PO Box 407193
Ft. Lauderdale, FL 33340-7193

Faks: 954-733-7071