icon detantè politik Konektè titilè
Gouvènans Corporate

Gouvènans Corporate

Dokiman Corporate

Code of Conduct
Nwayo Valè
Gid Gouvènans Corporate
Komite Odit Konstitisyon an
Konstitisyon Komite Konpansasyon
Komite nominasyon Komite

Politik anviwònman ak sosyal

Politik Dwa Moun
Politik anviwònman an
Kòd Konduit Vandè

Itilite sèvis piblik

Itilizasyon Enèji Rapò chak trimès te fini 31 desanm 2020
Deklarasyon Risk Anviwonman

Liy Dirèk Etik Alèt

Sit wèb: https://fednat.ethicspoint.com
Nimewo gratis: 844-481-4738

 

Komite Konsèy la

Komite Odit la

Prezidan: Jenifer G. Kimbrough
David W. Michelson
David K. Patterson
Richard W. Wilcox Jr.
Roberta N. Young

 

Komite Konpansasyon

Prezidan: Richard W. Wilcox Jr.
Jenifer G. Kimbrough
David W. Michelson
David K. Patterson
Thomas A. Rogers

 

Komite nominasyon

Prezidan: Richard W. Wilcox Jr.
Jenifer G. Kimbrough
David W. Michelson
David K. Patterson
Thomas A. Rogers
William G. Stewart