icon detantè politik Konektè titilè
Rapò anyèl ak chak trimès

Rapò anyèl ak chak trimès

Aktivite ki pi resan nou yo ki nan lis anba a-klike sou yon ane yo wè tout aktivite nan chak ane.
Achiv: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Se pou 2, 2022
Amannman nan Rapò Anyèl 2021

31ye mas 2022
Rapò chak trimès te fini 31 mas 2022

31 Desanm 2021
Anyèl Rapò 2021

Septanm 30, 2021
Rapò chak trimès te fini 30 septanm 2021

Jen 30, 2021
Rapò chak trimès te fini 30 jen 2021