icon detantè politik Konektè titilè
Asirans Inondasyon

Asirans Inondasyon

Lifesaver ou lè dlo monte

Pwoteksyon Asirans kont inondasyon ki kòmanse kote asirans pwopriyetè kay sispann.

Pifò règleman asirans pwopriyetè kay pa kouvri domaj inondasyon nan kay ou oswa pwopriyete pèsonèl ou. Se la kote FedNat Asirans Inondasyon vini. Lè w nan zòn ki gen tandans pou inondasyon tankou Florid, pèt ou nan domaj inondasyon gen plis chans 26 fwa pase nan dife. Asire w ke ou pwoteje lè dlo anba tè monte ak FedNat Asirans Inondasyon.

Pwofesyonèl asirans ekspè nou yo ka ede ou ak detèmine kantite lajan an pi gwo nan pwoteksyon ou bezwen rete ap flote.