icon detantè politik Konektè titilè
Asirans Kay Valè Segondè

Asirans Kay Valè Segondè

Kay eksepsyonèl ou Mande kouvèti eksepsyonèl. Nou gen yon pwodwi pou sa.

Si kay ou lwen kay estanda a, bezwen asirans ou yo plis chans depase sa yo ofri nan yon kontra asirans estanda pwopriyetè kay yo. Asirans pwopriyetè kay ki gen gwo valè ba ou pwoteksyon lapè-nan-tèt ou ap chèche pou pwoteje kay prestijye ou ak bagay ki gen anpil valè.

Nou evalye tout kay ou, kote yo ye, itilizasyon yo ak karakteristik yo pou kreye yon politik asirans konplè ki gen gwo valè pwopriyetè kay ki maksimize pwoteksyon ou san pwoteksyon twòp. Mwayèn titilè FedNat Segondè Valè a resevwa yon $ 3,020 kredi sou politik mèt kay yo avèk nou. *

* Baze sou 12/31/2019 done