icon detantè politik Konektè titilè
Asirans Pwopriyetè

Asirans Pwopriyetè

Pwoteje pwopriyete lokasyon ou, pwoteje envestisman ou

Pandan ke yon kontra asirans mèt kay estanda ka ofri pwoteksyon pou kay ou kont danje divès kalite, yon kontra asirans mèt kay se yon politik plis pou kay ou ki ofri pwoteksyon pi etwat nan yon pri pi ba yo.

Lè ou posede yon kay epi lwe li soti, ou vle asire w ke ou pwoteje envestisman sa a kont ensidan tankou dezas natirèl, aksidan oswa vòl. Evènman sa yo ka kite ou vilnerab a peye gwo sòm lajan si ou pa byen kouvri. Yon pwopriyetè oswa yon kontra asirans pou rezidans dife kouvri kay yon sèl fanmi oswa duplex ki lwe epi ki pa vid. Pwopriyetè FedNat a (DP3) bay pwoteksyon ke ou ka konte sou.

Pèt Itilizasyon pwoteksyon bay yon mèt kay ki gen revni kontinyèl pou lokasyon nan evènman an yon danje ki kouvri lakòz domaj nan yon pwopriyete lokasyon ki fè pwopriyete a inabitab. Si lokatè yo fòse yo viv yon lòt kote, pèt nan pwoteksyon itilizasyon asire ke mèt kay la pa pral pèdi revni nan peman lokasyon yo ta otreman resevwa. Sa a pèmèt ou konsantre sou repare pwopriyete a epi yo pa sou difikilte finansye.